חסר רכיב

מרפאה

11/01/2017
מרפאה 20/05-26/05

יום א'     חג שבועות שמח

יום ב'     קבלת אחות 7:00-13:00
     טיפת חלב 8:30-12:30
           
יום ג'       קבלת רופא 15:00-17:00
      קבלת אחות  7:00-12:00 / 15:00-17:00 
     
יום ד'       קבלת אחות 7:00-13:00

יום ה'       קבלת רופא 11:00-13:00
       קבלת אחות 7:00-13:00

זהבה בחופש מה16/5 עד 22/5
חסר רכיב