חסר רכיב

מרפאה

11/01/2017
מרפאה 12/11-17/11

יום א'     קבלת רופא 9:00-11:00
            קבלת אחות 7:00-13:00

יום ב'       קבלת אחות 7:00-13:00
               אחות טיפת חלב 8:30-12:30
           
יום ג'       קבלת רופא 15:00-17:00
      קבלת אחות 7:00-12:00 / 15:00-17:00

יום ד'       קבלת אחות 7:00-13:00

יום ה'       קבלת רופא 11:00-13:00
       קבלת אחות 7:00-13:00


חסר רכיב