חסר רכיב

מרפאה

11/01/2017
מרפאה 18/03-24/03

יום א'     קבלת רופא 9:00-11:00
            קבלת אחות 7:00-13:00

יום ב'     קבלת אחות 7:00-13:00
     אחות טיפת חלב 8:30-12:30
           
יום ג'       אין קבלת רופא
      קבלת אחות 7:00-12:00 / 15:00-17:00 
     
יום ד'       קבלת אחות 7:00-13:00

יום ה'       קבלת רופא 11:00-13:00
       קבלת אחות 7:00-13:00


חסר רכיב