חסר רכיב

שעות פתיחה מרפאה

מרפאה 11/03-17/03
יום א' קבלת רופא 11:00-13:00
קבלת אחות 7:00-13:00

יום ב' קבלת אחות 7:00-13:00
אחות טיפת חלב 10:00-14:00
יום ג' קבלת רופא15:00-17:00
קבלת אחות  7:00-12:00 / 15:00-17:00
יום ד' קבלת אחות 7:00-13:00
יום ה' קבלת רופא 11:00-13:00
  קבלת אחות 7:00-13:00
חסר רכיב