חסר רכיב

שעות פתיחה מרפאה

מרפאה 14/01-20/01
יום א' קבלת רופא 11:15-13:15
קבלת אחות 7:00-13:00

יום ב' אין קבלת אחות
 טיפת חלב 8:30-12:30
יום ג' קבלת רופא 15:00-17:00
קבלת אחות 7:00-12:00/15:00-17:00
יום ד' קבלת אחות 7:00-13:00
יום ה' קבלת רופא 11:00-13:00
  קבלת אחות 7:00-13:00
חסר רכיב