חסר רכיב

שעות פתיחה מרפאה

מרפאה 24/09-30/09
יום א' קבלת רופא 9:00-11:00
קבלת אחות 7:00-13:00

יום ב' 
קבלת אחות 7:00-13:00
יום ג' קבלת רופא 15:00-17:00
קבלת אחות 7:00-12:00 / 15:00-17:00
יום ד' קבלת אחות 7:00-13:00
יום ה' קבלת רופא 8:00-10:00
קבלת אחות 7:00-12:30

חסר רכיב