חסר רכיב

שעות פתיחה מרפאה

מרפאה 12/11-17/11
יום א' קבלת רופא 9:00-11:00
קבלת אחות 7:00-13:00

יום ב' 
קבלת אחות 7:00-13:00
אחות טיפת חלב 8:30-12:30
יום ג' קבלת רופא 15:00-17:00
קבלת אחות 7:00-12:00 / 15:00-17:00
יום ד' קבלת אחות 7:00-13:00
יום ה' קבלת רופא 11:00-13:00

  קבלת אחות 7:00-13:00
חסר רכיב