חסר רכיב

ניסוי צופרים

שימו לב 
ביום ג' הקרוב 18/07 יתקיים ניסוי צופרים בשעה 10:05
במידה ותופעל אזעקת אמת, תישמע אזעקה נוספת מיד לאחר מכן.
חסר רכיב