קיבוץ גדות
קיבוץ גדות

קבלת שבת

מועד התחלה: יום שישי , 07/07/2017 , 15:00
מועד סיום: יום שישי , 07/07/2017 , 17:00
מקום האירוע: מרכז תחחרות וואסט