חסר רכיב

בריכה

שימו לב בשבוע הבא 6/8-10/8
יתקיימו בבריכה שעות רחצה נפרדות לאור אירוח קבוצת חרדים בחדרי האירוח.
יום א - בנים: 18:00-20:00
בנות: 20:15-22:15
יום ב' - בנים: 09:00-11:00
בנות 18:00-21:00
יום ג' - בנות: 09:00-11:00
בנים : 18:00-21:00
יום ד' - בנים: 09:00-11:00
בנות: 18:00-21:00
יום ה' - בנים: 09:00-11:00
ביום ב' 07/08 לא תתקיים רחצה לילית
חסר רכיב