חסר רכיב

קול קורא לאיוש נציגת ציבור לחברת קולחי גליל עליון

10/08/2017
קול קורא לאיוש נציגת ציבור (אישה) לחברת קולחי גליל עליון המועצה האזורית הגליל העליון מבקשת לצאת בקול קורא לאיוש תפקיד נציגת ציבור בדירקטוריון חברת "קולחי גליל עליון בע"מ" בהתאם לתקנת העיריות התשס"ו – 2006. על המועמדת לעמוד בתנאי הכשירות כפי שנדרשים ע"י משרד הפנים. כשירה לכהן בתאגיד עירוני כנציגת ציבור תושבת המועצה שנתקיים בה אחד מאלה: 1. בעלת תואר אקדמי רלוונטי לתחום העיסוק של התאגיד, 2. בעלת ניסיון של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: א. בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל הקף עסקים משמעותי. ב. בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים. ג. בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיו העיקריים של התאגיד. החברות העירוניות אינן משלמות שכר על חברות בדירקטוריון. המעוניינות לכהן כנציגת ציבור בחברת קולחי גליל עליון מוזמנת לשלוח קורות חיים ל: יונית קורן מנהלת אגף תאגידים - במייל yonitk@galil-elion.org.il או לפקס 04-6816334 עד תאריך 31/8/17
חסר רכיב