חסר רכיב

הפסקת חשמל

ביום שלישי 13/3/18 ישמעו אזעקות ברחבי הארץ בשעה 11:05 בבוקר ובשעה 19:05 בערב. הצפירות הינן במסגרת תרגיל העורף הלאומי. 
במידה ותופעל אזעקת אמת, תישמע אזעקה נוספת.
חסר רכיב