קבצים

http://www.gadot.org.il/media/sal/pages/670/f39_ההפגזה ב - שביעי באפריל 1967.pdf