קיבוץ גדות
קיבוץ גדות
חסר רכיב

ההפגזה ב - שביעי באפריל 1967

05/12/2018
חטיבה:
מיכל:
תיק:
מספר פריט:
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2018-12-05
תאריך עבור מיון: 2018-12-05
חסר רכיב