קיבוץ גדות
קיבוץ גדות
חסר רכיב

דרושה מזכירה ראשית בבית הספר היסודי לב העמק ב"ניהול עצמי"

09/07/2019
מכרז למזכירה ראשית בבית הספר היסודי לב העמק ב"ניהול עצמי" מועצה אזורית הגליל העליון המכרז מיועד לגברים ולנשים מהות התפקיד ביצוע עבודות מזכירות ומטלות פקידותיות ותקציביות הנוגעות לעבודת בית הספר ולפי הנחיות מנהל/ת בית הספר. תחומי העיסוק: א. תפעול חשבונות בית הספר במערכת ממוחשבת ייעודית ל"ניהול עצמי" ב. גביית כספים, רכש וביצוע תשלומים, קשר עם ספקים ונותני שירותים, הכנת הפקדות וכיו"ב ג. רישום תלמידים ד. ניהול עדכון ובקרה של מערכות משרד החינוך והתוכנות השונות לרבות נתקר"ב ומפעל הזנה וכולל נוכחות הצוות ומעקב אחר היעדרויות. ה. מעקב אחר ביצוע בינוי והשקעות בית ספריות ו. ריכוז התקשורת הבית ספרית מול נאות מרדכי ז. ניהול תיקי עובדי בית הספר והמורים לרבות קשר עם המועצה ועם משרד החינוך )גזברות וכ"א( ח. ניהול מסמכים ודואר בית הספר ט. מתן מענה לפניות הקשורות לבית הספר י. ניהול הפעילות של מנהל/ת בית הספר יא. תפעול פרויקטים ייחודיים לפי בקשת המנהלת, כגון קשר מול קרן קרב וכיו"ב יב. ביצוע פעולות מנהלתיות בנוגע לעזרה ראשונה הניתנת בבית הספר )והגשת עזרה ראשונה( יג. ניהול מפעל ההזנה ודאגה שיתופעל בצורה ראויה. יד. טיפול בלוגיסטיקה של אירועי בתי הספר כגון טיולים, מסיבות סיום וכיו"ב טו. השתתפות בפגישות עבודה עם ועד ההורים טז. כל סיוע מנהלתי אחר אשר נדרש בהתאם להנחיות מנהלת בית הספר דרישות :  12 שנות לימוד, קורסי מזכירות יתרון. –  ניסיון במזכירות בית ספר יתרון. -  עברית ברמה גבוהה.  יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות ה- OFFICE , יכולת למידה של תוכנות ייעודיות לניהול בית ספר.  שירותיות יכולת עבודה בנועם - עם גורמים מגוונים בתוך בית הספר ומחוצה לו: תלמידים, הורים, צוות, משרד החינוך, מועצה וכיו"ב. היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים , תשס " א .2001 היקף משרה: מלאה כפיפות: מנהל/ת בית הספר תחילת עבודה: 01.08.2019 דרגות העסקה: 6 8 מעוניינים יגישו מועמדותם בצירוף קורות חיים עד לתאריך 15.7.19 כתובת : elion.org.il-jobs@galil נא לציין את התפקיד המבוקש על גבי קו"ח
מזכירות טכנית
חסר רכיב