קיבוץ גדות
קיבוץ גדות
חסר רכיב
אינדקס עסקים
http://www.gadot.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=664487_gadot&act=search2&dbid=page_types&dataid=10&componentUpdate=2020-05-24%2010%3A47%3A56&componentID=business-index&dbResOptions=
  תחום

עסק - יזמות
חסר רכיב